Kenapa Dunia Islam Mundur ?

Thursday, December 25, 2008

Saya merujuk kepada post motivator Fadzli Yusof.

Dan komen saya:

Pada saya, mungkin umat Islam jatuh sejak pintu ijtihad “ditutup”.

Sedangkan ijtihad itu adalah proses kematangan ilmu.

Saya berpendapat A, dia berpendapat B.

Kita berbahas terhadap teori A dan B, dalam proses itu kita menolak hujah yang lemah dan mengambil hujah yang kuat. Justeru, kesimpulan yang hadir adalah ilmu yang matang.

Adakah ia berlaku dengan baik dalam dunia Islam sekarang?

Adakah dunia Islam bebas dikritik?

Idea ulama A dibahaskan.
Idea pemimpin B dibahaskan.

Benar, dalam proses itu sudah tentu ada seorang dua yang melampau. Tetapi itu adalah cabaran kepada kita untuk mengeluarkan hujah yang lebih baik.

Katakan pada hari ini seseorang itu tidak bersetuju dengan fatwa Qardhawi sebagai contoh, adakah orang itu akan dicop anti-ulama ? Tidak faham Islam? Syiah ? Atau apa?

Karl Marx itu Yahudi. Tetapi Yahudi yang lain bebas melawan, menyanggah, menolak idea Sosialis Karl Marx. dan Yahudi yang bersetuju dengan Karl Marx akan melawan balik hujah anti Karl Marx itu tadi.

Maka perbahasan itu bila dikumpulkan, ia menjadi satu ilmu ekonomi. Sosialis vs Kapitalis.

Salah seorang pemikir Kapitalis yang melawan Karl Marx adalah Milton Friedman yang telah disebutkan sebaris dengan Karl Marx dalam artikel ini.

Adakah umat Islam bersedia membuka ruang sebegitu ?

Hanya renungan.

0 comments:

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP