Monday, December 29, 2003

Ganjaran keluhuran budi menyamai rajin beribadat

..."Semua bangunan mempunyai dasar dan dasar bagi agama Islam ialah budi pekerti yang luhur".........

0 comments:

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP