Thursday, December 11, 2003

Fikrah: Tutup aurat sambil lewa boleh mengundang bahaya

Menutup aurat merupakan suatu kewajipan yang qat'i yang tidak boleh dinafikan oleh mana2 pihak. Perkara ini bukan sahaja hari ini baru diberi penekanan tapi sejak bertapaknya islam di muka bumi ini. Segala kelebihan menunaikannya dan keburukan mengingkarinya, sudah lama tercatat dalam kitab Allah s.w.t. Yang tinggal hanyalah sejauh mana kita cuba untuk mempraktikkannya dalam kehidupan sehari2.

0 comments:

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP